Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Economie

Arnhem zet in op aandacht voor de bedrijvige, ondernemende en aantrekkelijke stad. Waar het voor ondernemers goed investeren is, voor de Arnhemmers goed wonen en werken is en waar samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid moet zorgen voor een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ook streven we naar een stad waar werkgevers en werknemers zich gehoord en bediend voelen in hun vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten en passende arbeid, zodat steeds meer Arnhemmers de kans krijgen om mee te doen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17