Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Paragrafen

Investeringen

In de verordening financieel beleid en beheer van de gemeente Arnhem is opgenomen dat de raad de investeringsruimte autoriseert met het vaststellen van de meerjarenprogrammabegroting. Investeringen vragen, anders dan reguliere begrotingsposten, meerjarig budgetruimte. In lijn met deze eigen benadering in de besluitvorming in de MJPB wordt ook de verantwoording in het jaarverslag afzonderlijk, buiten de reguliere programma's, aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17