Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Cultuur

Arnhem is een creatieve en levendige stad met een gevarieerd aanbod aan (top)cultuur en evenementen. Het is een stad van makers die zich kenmerkt door een innovatief klimaat. Daarin wordt blijvend geïnvesteerd. Arnhem wil hierbij de identiteit en eigenheid versterken, zowel landelijk als regionaal. Daarbij moet cultuur verbindend en inclusief zijn en alle lagen van de Arnhemse samenleving verbinden en verrijken.
Regionaal wordt samengewerkt in 025-verband. Cultuurhistorie zoals Market Garden en het Arnhemse erfgoed speelt hierbij een grote rol.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17