Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Bereikbaarheid

Voor Arnhem als gewilde, groene en vitale stad is een goede en betrouwbare bereikbaarheid alsmede de toegankelijkheid van de stad een essentiële voorwaarde. Om de sociale (toegankelijke) en economische bereikbaarheid te waarborgen wordt naast onderhoud ingezet op het verbeteren van de voorzieningen voor auto’s fietsers, voetgangers en OV-reizigers, het verdelen van schaarse parkeerruimte in en rond de binnenstad alsmede in wijken, en de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de stad en de regio. De focus ligt ook op de samenhang tussen mobiliteit en milieu/ duurzame energie. Een voorbeeld hiervan is de koppositie van Arnhem met de ontwikkeling van Trolley 2.0 op het gebied van elektrisch vervoer. Dit programma omvat onderwerpen als: bereikbaarheid, balans tussen alle modaliteiten (auto-fiets en OV) en duurzame mobiliteit.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17