Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Dit zijn de jaarstukken 2020 van de gemeente Arnhem. In de jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2020 zijn behaald.

 • Verhouding Lasten Stad Wijk x €1.000.000

  850

  100,0 %

 • Verhouding Baten Stad Wijk x €1.000.000

  867

  100,0 %

 • Waar komt het geld vandaan x €1.000

  867

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar wijken x €1.000

  212.095

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar programma's x €1.000

  638.015

  100,0 %

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17