Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Bestuur, dienstverlening en financiën

Om de doelstellingen en ambities van Arnhem te bereiken is samenwerking van groot belang. We willen inwoners en ondernemers eerder betrekken bij onze plannen. In de regio werken we intensief samen met onder andere de provincie en gemeente Nijmegen aan een sterke regionale samenwerking. Onze inwoners kunnen rekenen op een dienstverlening die verder digitaliseert en de klantvriendelijkheid voorop stelt. Onze organisatie richten we in om onze dienstverlening continu te verbeteren.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17