Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Welzijn en inclusie

We willen de randvoorwaarden scheppen om ervoor te zorgen dat mensen, ongeacht hun achtergrond, beperking en/of seksuele voorkeur, kunnen meedoen en zich thuis voelen in Arnhem. We willen dat Arnhem een inclusieve stad is.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17