Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Home

Bijlagen

Groen Links, 1e locoburgemeester Cathelijne Bouwkamp

Cathelijne Bouwkamp

Mijn taken binnen het college zijn

Groen Links, 1e locoburgemeester

 • Duurzaamheid
 • Groen
 • Bomen
 • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
 • Cultuur
 • Asielzaken
 • Vluchtelingenzaken
 • Dierenwelzijn
 • Project Oostelijk centrumgebied
 • G40 fysieke pijler

Wijkwethouder:

 • Centrum
 • Spijkerkwartier
 • Arnhems Broek
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17