Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Home

Bijlagen

VVD, 2e locoburgemeester Roeland van der Zee

Roeland van der Zee

Mijn taken binnen het college zijn

VVD, 2e locoburgemeester

  • Vastgoed
  • Grondzaken
  • Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit
  • Zorg: WMO, Sociale wijkteams, Inkoopmodule spec.zorg/ deelname regionaal b.o. publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Project Blauwe Golven
  • Project Stadsblokken-Meinerswijk* (voor Project Stadsblokken-Meinerswijk Jan van Dellen)
  • Project Arnhem Centraal

Wijkwethouder:

  • Noord-West
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17