Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Home

Bijlagen

PVDA, 3e locoburgemeester Martien Louwers

Martien Louwers

Mijn taken binnen het college zijn

PVDA, 3e locoburgemeester

  • Werk en Inkomen
  • Wijksturing en Wijkzaken
  • Schulddienstverlening
  • Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie
  • Welzijn: Maatschappelijke opvang, welzijn, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Wijkwethouder:

  • Presikhaaf Oost
  • Presikhaaf West
  • Rijkerswoerd
  • Kronenburg
  • Vredenburg
Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17