Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wat heeft het gekost

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.

Onderwerp

Totale

V/N

Toelichting

C

I/S

AR/

afwijking

BR

(x €1.000)

Lasten

1.257

V

Sociale wijkteams

Bedrijfsvoering

116

V

Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Zorg

74

V

Jeugdzorg (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Zorg

97

V

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Zorg

131

V

Groepsbegeleiding en activerend werk (zie Wijken algemeen)

J

I

AR

Zorg

54

V

Doelgroepenvervoer (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Zorg

650

V

Beschermd Wonen (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Zorg

-58

N

WMO begeleiding (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Teams Leefomgeving

Armoedebeleid

60

V

Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Groen

11

V

Jaarprogramma groot onderhoud Groen (zie Wijken algemeen)

N

I

BR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

-11

N

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) (Zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

123

V

Verschuiving lasten onderwijsbeleid (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Openbare ruimte

-79

N

Afvalbeheer (zie Wijken algemeen)

J

I

AR

Openbare ruimte

7

V

Jaarprogramma groot onderhoud Openbare Ruimte (zie Wijken algemeen)

N

I

BR

Openbare ruimte

-15

N

Reclame (zie Wijken algemeen)

J

I

AR

Werk en Inkomen

70

V

Participatiebudget (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Schulddienstverlening

58

V

Schulddienstverlening (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Schulddienstverlening

4

V

Preventie Schulden (zie wijken algemeen)

N

I

BR

Wijksturing en Wijkzaken

-63

N

Wijksturing en Wijkzaken (wijkspecifiek)

N

I

AR

Bedrijfsvoering

28

V

Resultaat SB&R (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Baten

-183

N

Sociale wijkteams

0

Teams Leefomgeving

Armoedebeleid

14

V

Armoedebestrijding, incl capaciteitskosten (zie Wijken algemeen)

N

I

AR

Mobiliteit: incl duurzame moblliteit

-197

N

Parkeerexploitatie, inkomsten straatparkeren (wijkspecifiek)

J

I

AR

Toevoegingen aan reserves

-4

N

Sociale wijkteams

0

Teams Leefomgeving

Schulddienstverlening

-4

N

Preventie schulden (zie wijken algemeen)

N

I

BR

Onttrekkingen aan reserves

0

Sociale wijkteams

0

Teams Leefomgeving

0

Wijksturing en Wijkzaken
De toename van de lasten in CSA heeft voornamelijk betrekking op de financiering van bewonersondersteuning door Rijnstad.   

Mobiliteit: Parkeerexploitatie, inkomsten straatparkeren
Als gevolg van de coronacrisis blijven de parkeerinkomsten achter bij de oorspronkelijke begroting.
Gedurende het jaar werd een inkomstenderving van € 1,6 miljoen op straatparkeren voorzien. Voor dit bedrag is het kader, na behandeling van Turap 2020-2, gecorrigeerd.
Uiteindelijk is de inkomstenderving nog eens € 0,2 miljoen hoger uitgevallen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17