Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost?

Rekening

Begroting 2020

Rekening

2019

Primitief

Def

2020

Afwijking

Bedragen x € 1.000

Middelen

Lasten

31.276

35.549

31.638

30.646

992

Baten

9.708

9.498

9.634

9.595

-39

Saldo lasten en baten

-21.568

-26.052

-22.004

-21.051

953

Toevoegingen aan reserves

0

0

474

534

-60

Onttrekkingen aan reserves

1.213

0

27

35

8

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

1.213

0

-447

-499

-52

Gerealiseerd resultaat

-20.355

-26.052

-22.451

-21.550

900

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17