Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Wijken

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Begroting 2020

Rekening

Geamendeerd

Def

2020

Afwijking

Bedragen x € 1.000

Middelen

Toevoegingen aan reserves

0

474

534

-60

BR Groot onderh.en verv.openb ruimte

0

0

17

-17

BR Onderhoud vastgoed

0

20

20

0

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo

0

454

435

19

BR Wijkfonds Arnhem Centrum

0

0

12

-12

BR Wijkfonds Arnhemse Broek

0

0

50

-50

Onttrekkingen aan reserves

0

27

35

8

BR Onderhoud vastgoed

0

11

11

0

BR Taakmutaties Gemeentefonds-overlo

0

16

16

0

BR Wijkfonds Spijkerkw./Spoorw.

0

0

8

8

Saldo toevoegingen en onttrekkingen

0

-447

-499

-52

Gerealiseerd resultaat

0

-447

-499

-52

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17